องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 

  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566
  เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ ออกพื้นที่ช่วยรับลงทะเบียน โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565
  กิจกรรม Big Cleaning Day

 11 ม.ค. 2566 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566
5 ม.ค. 2566 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
28 ธ.ค. 2565 ประการรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
6 ธ.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
2 ธ.ค. 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565
11 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น...
11 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น...
21 ธ.ค. 2565 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ...
21 ธ.ค. 2565 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ...
21 ธ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑๓ สาย...
 
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556