องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  อบต.ห้วยไร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19
  โครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่
  กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า โรงเรียนดงเย็นมิตรภาพ ที่ 167

 23 มี.ค. 2563 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
2 มี.ค. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
28 ก.พ. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
28 ก.พ. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
13 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลัเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น...
23 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๒ สายบ้านประชา...
23 มี.ค. 2563 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก...
14 ก.พ. 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือดและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...
9 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...
 
โครงการบ้านสวยเมืองสุข หมู่บ้านโคกไม้งาม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556