องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2564    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ 19
  6 ก.ย. 2560    การรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 24
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 23
  4 ก.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอรับความช่วยเหลือ 24
  4 ก.ย. 2560    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 21
  12 ม.ค. 2560    คู่มือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 23