องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2562    โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 10
  8 ก.พ. 2562    โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 5
  5 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 24
  1 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 22
  17 ม.ค. 2562    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 50
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 38
  30 ต.ค. 2561    ภาษีท้องถิ่น ต้องรู้ 104
  12 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเดือน กันยายน 2561 65
  4 ต.ค. 2561    ประกาศสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 37
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 68
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 65
  26 ก.ย. 2561    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 73
  21 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 61
  21 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้าง 60
  3 ก.ย. 2561    ประชาสัมพัน์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสารหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 69
  1 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของ อบต.ห้วยไร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 67
  20 ก.ค. 2561    ประกาสบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร ปี 61 70
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 113
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 89
  21 มิ.ย. 2561    ประการศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น 81


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]