องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10
  26 ก.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 16
  11 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 18
  11 ก.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16
  10 ก.ย. 2562    โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 12
  16 ส.ค. 2562    โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11
  7 ส.ค. 2562    การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 17
  2 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 8
  27 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 11
  26 มิ.ย. 2562    โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 8
  10 มิ.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 18
  22 ก.พ. 2562    โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 14
  8 ก.พ. 2562    โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 10
  5 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 10
  1 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 8
  17 ม.ค. 2562    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 8


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]