องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 213 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) 7
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 9
  29 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ"ก้าวท้าใจ Season3" 17
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้เข้ารับบริการของ อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) 20
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายใน (IIT) 18
  23 ก.พ. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 15
  29 ม.ค. 2564    รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปี2564 14
  28 ม.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 14
  14 ม.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49-50/2563, 1/2564 15
  22 ธ.ค. 2563    โครงการส่งเสริมอาชีพการค้าและพัฒนาตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ 2564 13
  18 ธ.ค. 2563    กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ 15
  18 ธ.ค. 2563    ภาษีป้าย 2564 15
  18 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษ๊ป้าย 2564 12
  18 ธ.ค. 2563    หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง 2564 14
  14 ธ.ค. 2563    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) 13
  5 ธ.ค. 2563    วันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 12
  4 ธ.ค. 2563    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 12
  2 ธ.ค. 2563    ประชุมสมัญที่ 4 ประจำปี 2563 13
  3 พ.ย. 2563    ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 13
  14 ต.ค. 2563    ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) 11


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ]