องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 6
  1 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 6
  17 ม.ค. 2562    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 28
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 22
  30 ต.ค. 2561    ภาษีท้องถิ่น ต้องรู้ 86
  12 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเดือน กันยายน 2561 49
  4 ต.ค. 2561    ประกาศสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 23
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 55
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 50
  26 ก.ย. 2561    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 57
  21 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 47
  21 ก.ย. 2561    ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคักเลือกเป็นพนักงานจ้าง 45
  3 ก.ย. 2561    ประชาสัมพัน์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสารหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 56
  1 ส.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของ อบต.ห้วยไร่ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 53
  20 ก.ค. 2561    ประกาสบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหาร ปี 61 58
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 100
  2 ก.ค. 2561    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 74
  21 มิ.ย. 2561    ประการศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น 70
  9 พ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 178
  1 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีลงทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน 2561) 96


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]