องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2562    โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3
  7 ส.ค. 2562    การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 6
  2 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 30
  27 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 19
  26 มิ.ย. 2562    โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 34
  10 มิ.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 126
  22 ก.พ. 2562    โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 63
  8 ก.พ. 2562    โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 55
  5 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 60
  1 ก.พ. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 55
  17 ม.ค. 2562    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 52
  4 ธ.ค. 2561    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 57
  30 ต.ค. 2561    ภาษีท้องถิ่น ต้องรู้ 70
  12 ต.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเดือน กันยายน 2561 61
  4 ต.ค. 2561    ประกาศสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 60
  1 ต.ค. 2561    แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 60
  1 ต.ค. 2561    แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 58
  26 ก.ย. 2561    ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 54
  21 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 60


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]