องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 192 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16
  1 ต.ค. 2563    ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11
  30 ก.ย. 2563    ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ 10
  30 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 9
  30 ก.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10
  29 ก.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 9
  23 ก.ย. 2563    ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 21
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 2563 31
  8 ส.ค. 2563    แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 33
  7 ส.ค. 2563    เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 29
  4 ส.ค. 2563    รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 2563 40
  29 พ.ค. 2563    ประโยชน์และโทษของ พืชกระท่อม 47
  21 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 55
  15 เม.ย. 2563    ประกาศผลการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถกู้ชีกุ้ภัย) 57
  13 เม.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 54
  23 มี.ค. 2563    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 80
  2 มี.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 69
  28 ก.พ. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 75
  28 ก.พ. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 70
  5 ก.พ. 2563    ประกาศรับรองรายงานการประขุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 17


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]