องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2564    การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3
  4 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 7
  4 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11
  1 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12
  1 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11
  14 ก.ย. 2564    ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24
  26 ส.ค. 2564    จุดรวบรวมขยะอันตราย เขตตำบลห้วยไร่ 27
  19 ส.ค. 2564    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 28
  17 ส.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการท้องถิ่น 62
  7 ส.ค. 2564    โครงการนวัตกรรมการปักหมุดจังหวัดสะอาด (จุดรวบรวมขยะอันตราย) 28
  30 ก.ค. 2564    ขอเชิญชวน ประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน 26
  20 พ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 21
  3 พ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (D-M-H-T-T) 51
  21 เม.ย. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 21
  29 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ"ก้าวท้าใจ Season3" 19
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และประชาชนผู้เข้ารับบริการของ อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถาม (EIT) 26
  15 มี.ค. 2564    ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายใน (IIT) 24
  23 ก.พ. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 22
  29 ม.ค. 2564    รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปี2564 23
  28 ม.ค. 2564    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 27


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]