องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 322 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ส.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 9
  3 ส.ค. 2565    หนังสือนัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ตนี้งที่ 1-2565 8
  3 ส.ค. 2565    หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสมัญที่ 3 ครั้งที่ 1-2565 10
  2 ส.ค. 2565    หนังสือ ขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29
  22 ก.ค. 2565    หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 47
  8 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 10
  8 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" 8
  10 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕ 39
  10 มิ.ย. 2565    ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ณ 21 เม.ย.2565 34
  27 พ.ค. 2565    ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 41
  3 พ.ค. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 40
  3 พ.ค. 2565    ประกาศเรื่องระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2565 40
  18 เม.ย. 2565    ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 26
  1 เม.ย. 2565    จดหมายข่าว เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 29
  23 ก.พ. 2565    ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 33
  17 ก.พ. 2565    ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 28
  7 ก.พ. 2565    ประกาศเชิญชวนประชาชนร่วมฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 34
  2 ก.พ. 2565    ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 32
  31 ม.ค. 2565    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 31
  19 ม.ค. 2565    การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 33


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]