องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายใน (IIT)

    รายละเอียดข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์  ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

( ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะไม่น้อยกว่า 1 ปี )

เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/f8i6kt    เอกสารประกอบ ขอเชิญชวนให้บุคลากรในหน่วยงาน อบต.ห้วยไร่ ร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถายใน (IIT)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่