องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day)[วันที่ 6 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 46]
 
  งานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมณีรัตน์ บ้านโสกมูลนาก ประจำปี ๒๕๖๒ [วันที่ 17 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ[วันที่ 1 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 39]
 
  การดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [วันที่ 1 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้[วันที่ 25 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 33]
 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 3 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่[วันที่ 16 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 30 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 910]
 
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 26 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 233]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 26 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคู คลอง ณ ลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ[วันที่ 4 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 205]