องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่[วันที่ 20 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรม หมอชวนวิ่ง[วันที่ 19 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 14]
 
  การบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”[วันที่ 14 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 17]
 
  งานบุญ ทอดกฐิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2561[วันที่ 12 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่น กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยไร่[วันที่ 9 พ.ย. 2561][ผู้อ่าน 12]
 
  “ปอเทือง” ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี หนึ่งในพระราชดำริปรับปรุงดินในหลวงรัชกาลที่ ๙[วันที่ 15 ต.ค. 2561][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่กลุ่มสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 3 ก.ย. 2561][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการอบรมวินัยจราจร ประจำปี 2561[วันที่ 17 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่ประชาชน[วันที่ 7 ส.ค. 2561][ผู้อ่าน 80]
 
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา[วันที่ 26 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่[วันที่ 17 ก.ค. 2561][ผู้อ่าน 135]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]