องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  กิจกรรม "ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้"[วันที่ 6 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 82]
 
  อบต.ห้วยไร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 64]
 
  โครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่[วันที่ 27 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 374]
 
  กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า โรงเรียนดงเย็นมิตรภาพ ที่ 167[วันที่ 12 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 88]
 
  กิจกรรมบ้านสวย เมืองสุข บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่[วันที่ 4 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 74]
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day)[วันที่ 6 พ.ย. 2562][ผู้อ่าน 217]
 
  งานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมณีรัตน์ บ้านโสกมูลนาก ประจำปี ๒๕๖๒ [วันที่ 17 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 192]
 
  โครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ[วันที่ 1 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 183]
 
  การดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [วันที่ 1 ต.ค. 2562][ผู้อ่าน 148]
 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้[วันที่ 25 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 170]
 
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 20 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 3 ก.ย. 2562][ผู้อ่าน 159]