องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019[วันที่ 9 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 15]
 
  Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า[วันที่ 11 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 86]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563[วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 67]
 
  กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 [วันที่ 21 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 61]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563[วันที่ 13 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่[วันที่ 6 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี[วันที่ 1 ต.ค. 2563][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการ 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563[วันที่ 29 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 212]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย [วันที่ 28 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [วันที่ 28 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 136]
 
  โครงการ กำจักผักตบชวาและวัชพืชอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 14 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 193]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 10 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 119]