องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่[วันที่ 16 ส.ค. 2562][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 30 ก.ค. 2562][ผู้อ่าน 326]
 
  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒[วันที่ 26 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 154]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562[วันที่ 26 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 86]
 
  กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคู คลอง ณ ลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ[วันที่ 4 มิ.ย. 2562][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต บ้านประชาแสนสุข 2562[วันที่ 5 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 108]
 
  กิจกรรม ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปี 2562[วันที่ 1 พ.ค. 2562][ผู้อ่าน 107]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562[วันที่ 18 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับหน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562[วันที่ 4 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) อบต.ห้วยไร่[วันที่ 1 เม.ย. 2562][ผู้อ่าน 140]
 
  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำในพื้นที่[วันที่ 28 ก.พ. 2562][ผู้อ่าน 110]
 
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562[วันที่ 7 ม.ค. 2562][ผู้อ่าน 109]