องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือ ขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือ ขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่