องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


หนังสือนัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ตนี้งที่ 1-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หนังสือนัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ตนี้งที่ 1-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่