องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองการศึกษาฯ

นายไกรทอง ตวนชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
พนักงานจ้าง
   
นางสาวศิริลักษณ์  อารมณ์ดี
นางสาวจิตติมา  วรรณพงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก