องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ธ.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 0
  13 ธ.ค. 2562    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น2561-2565 0
  31 ต.ค. 2559    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 12
  31 ต.ค. 2559    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 14
  31 พ.ค. 2559    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2560-2562) 16
  31 พ.ค. 2559    ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2560-2562) 15
  17 มิ.ย. 2558    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2559-2561) 14
  17 มิ.ย. 2558    แผนพัฒนา3ปี(2559-2561) 15
  15 มิ.ย. 2558    ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล3ปี (พ.ศ.2559-2561) 14
  28 มิ.ย. 2556    ประกาศใช้แผน3ปี (พ.ศ.2557-2559) 14