องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

สำนักงานปลัด


นางลักษณา หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
นายเจริญ   ภานุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 นางสาววรสา  คาดสนิท
 นางสาววรุณี  ชุ่มนาเสียว
 นายอรรณพ  สุวรรณกลาง
 นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
     
นายปกรณ์ กันหา นายเทพพนม ปาเป้า นายธวัชชัย  ฉลองภูมิ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
   
นางพิณทอง รอญยุทธ  นายสนิท  เวียงอินทร์ นายชัยญา  โชคเหมาะ
เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นางสาวพัชรินทร์  หงษ์วิเศษ
นางสาวธนพร  เจริญจิต นายอินปัญ  ชื่มนาเสียว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คนงานทั่วไป
     
นางจันทรธิมา ทองแสง นายณัฐวุฒิ  ทาเพชร
นายถาวร  นารี
แม่บ้าน  ยาม พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ