องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 ม.ค. 2565    นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 26
  14 ก.ค. 2564    ประกาศปรับปรุงแผน 3 ปี 2564 (ฉบับที่ 2) 29
  2 เม.ย. 2564    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 29
  9 มิ.ย. 2563    ประกาศการกำหนดดครงสร้างส่วนราชการ(ประเภทสามัญ) 26
  11 ธ.ค. 2562    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) 30
  1 ต.ค. 2562    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 42
  30 ม.ค. 2562    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 34
  16 ต.ค. 2561    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 32
  10 พ.ย. 2560    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 26
  9 พ.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 27
  16 ม.ค. 2560    แผนอัตรากำลัง 2558-2560 28