องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 59
  20 ก.พ. 2562    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 65
  2 ก.ค. 2561    ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 68
  28 มิ.ย. 2561    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 58
  25 มิ.ย. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ. 140-01 สายบ้านซับทอง-หนองไฮ บ้านซับทอง หมู่ที่ 10 63
  25 มิ.ย. 2561    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ. 140-004 สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านโคกสง่า ช่วงบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 57
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับทอง-บ้านหนองไฮ 60
  22 ส.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยยาง ม.12-บ้านห้วยยาง ม. 7 62
  20 มี.ค. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 56
  3 ก.พ. 2560    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 55
  1 ธ.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560 61
  8 พ.ย. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ 66
  27 ต.ค. 2559    ประกศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 53
  27 เม.ย. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 56
  15 มี.ค. 2559    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 จำนวน 4 โครงการ 58
  12 พ.ย. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตามแบบมาตรฐานสถ.ศพด.1 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 59
  15 ต.ค. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ และหมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง 52
  24 ส.ค. 2558    ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 58
  24 มิ.ย. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 จำนวน 5 โครงการ (ลูกรัง , ประปา) 60
  22 มิ.ย. 2558    ประกาศสอบราคาจ้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 จำนวน 5 โครงการ (ถนน คสล.) 51


หน้าที่ 1 [ 2 ]