องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๔๐-๐๑๒ จากสาย อบจ.ชย.ถ ๑-๐๐๘๔ ถึงสาย บ้านโสกมูลนาค บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ ๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ ๑๔๐-๐๑๒ จากสาย อบจ.ชย.ถ ๑-๐๐๘๔ ถึงสาย บ้านโสกมูลนาค บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ ๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่