องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2562    รวมคู่มือ 35
  5 ก.พ. 2562    คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 35
  5 ก.พ. 2562    คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ 30
  5 ก.พ. 2562    คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ 31
  5 ก.พ. 2562    คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 33