องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


รวมคู่มือ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รวมคู่มือ
 
..
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ
คู่มือประชาสัมพันธ์-การจ่ายเบี้ย
คู่มืองานธุรการ
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่