องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2560    EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 1 15
  14 พ.ย. 2560    EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 2 11
  14 พ.ย. 2560    EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 1 13
  14 พ.ย. 2560    EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 2 15
  22 ก.พ. 2560    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 14
  22 ก.พ. 2560    บันทึกแจ้งเวียนพนักงานเจ้าหน้าที่ 15
  22 ก.พ. 2560    หนังสือประชาสัมพันธ์ 13
  22 ก.พ. 2560    ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 14