องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ธ.ค. 2563    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 20
  4 พ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 19
  9 ต.ค. 2563    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 23
  14 พ.ย. 2560    EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 1 24
  14 พ.ย. 2560    EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 2 19
  14 พ.ย. 2560    EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 1 20
  14 พ.ย. 2560    EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 2 23
  22 ก.พ. 2560    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 19
  22 ก.พ. 2560    บันทึกแจ้งเวียนพนักงานเจ้าหน้าที่ 22
  22 ก.พ. 2560    หนังสือประชาสัมพันธ์ 23
  22 ก.พ. 2560    ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 28