องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองช่าง


นายสุเมธ   คลังชำนาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นายโสธร      ชาปัด
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
     
นายนิวัฒน์   ปัฎชามูล
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า