องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองช่าง


 นายสุเมธ คลังชำนาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายโสธร ชาปัด

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

     

นายเอกวิทย์ คลังจินดา


นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
   นายนิวัฒน์ ปัฎชามูล    
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า