องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

คณะผู้บริหาร

 

 นายเสนอ  รอญยุทธ

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

 

 

 นายประยูร  หงษ์ชาติ

 นางเข็มทอง    หงษ์วิเศษ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 

 

       นางธนภร   แน่นอุดร

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่