องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ [ 19 ม.ค. 2565 ]4
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชน [ 4 ก.ย. 2560 ]94
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติและรายงานผล [ 4 ก.ย. 2560 ]86
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร [ 4 ก.ย. 2560 ]93
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร [ 4 ก.ย. 2560 ]87
6 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 4 ก.ย. 2560 ]91
7 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร [ 4 ก.ย. 2560 ]92
8 แผ่นพับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ก.ย. 2560 ]135
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 12 เม.ย. 2560 ]106