องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่1 31
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่ 2 28
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่3 32
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่4 35
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่5 33
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่6 32
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่7 28
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่8 27
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่9 33
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่10 33
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่11 29
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่12 32
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่13 33
  7 มิ.ย. 2565    โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคไวรัสโควิด 19 ปี 2565 หมู่14 33
  30 พ.ย. 2564    โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี2564 36
  30 ก.ย. 2564    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ ปี 2564 34
  30 ก.ย. 2564    โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและแก้ไขสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ปี2564 36
  6 ก.ย. 2564    โครงการรณรงค์เกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ปี 2564 34
  31 ส.ค. 2564    โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม วิถีธรรม วิถีไทย จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2564 38
  31 ส.ค. 2564    โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2564 36


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]