องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  30 เม.ย. 2563    โครงการควบคุมและป้องกันการะบาด โรคไข้เลือดออกบ้านหนองไฮ ปี 2563 12
  17 เม.ย. 2563    โครงการควบคุมและป้องกันการะบาด โรคไข้เลือดออกบ้านซับทอง ปี 2563 20
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปี พ.ศ.2562 3
  10 ก.ย. 2562    โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.ห้วยไร่ ปี 2562 1
  10 ก.ย. 2562    โครงการรณรงค์เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ปี 2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ปี 2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการขยายบ้านปลอดบุหรี่งานบุญงานศพปลอดเหล้าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยไร่ ปี 2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการเฝ้าระวังดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ต.ห้วยไร่ ปี 2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ ปี 2562 0
  10 ก.ย. 2562    โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ปี 2562 0
  23 เม.ย. 2562    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 66
  19 พ.ค. 2560    โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ปี 2560 91
  8 ม.ค. 2560    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 105
  16 มิ.ย. 2557    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยไร่ 86
  13 มิ.ย. 2557    โครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ 106