องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  15 ก.ย. 2563    โครงการส่งเสริมสุขภาพฟันและป้องกันโรคติดต่อมือเท้าปาก ประจำปี 2563 15
  29 ก.ค. 2563    โครงการบวร จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชน บ้านซับทอง ม.10 14
  30 เม.ย. 2563    โครงการควบคุมและป้องกันการะบาด โรคไข้เลือดออกบ้านหนองไฮ ปี 2563 11
  17 เม.ย. 2563    โครงการควบคุมและป้องกันการะบาด โรคไข้เลือดออกบ้านซับทอง ปี 2563 13
  31 ธ.ค. 2562    การจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2562 14
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงปี พ.ศ.2562 13
  10 ก.ย. 2562    โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ต.ห้วยไร่ ปี 2562 13
  10 ก.ย. 2562    โครงการรณรงค์เกษตรกรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัยสมุนไพรล้างพิษกายจิตผ่องใส ปี 2562 12
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ปี 2562 13
  10 ก.ย. 2562    โครงการขยายบ้านปลอดบุหรี่งานบุญงานศพปลอดเหล้าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลห้วยไร่ ปี 2562 11
  10 ก.ย. 2562    โครงการเฝ้าระวังดูแลสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ต.ห้วยไร่ ปี 2562 15
  10 ก.ย. 2562    โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปี2562 13
  10 ก.ย. 2562    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ ปี 2562 12
  10 ก.ย. 2562    โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ ปี 2562 10
  10 ก.ย. 2562    โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง พ.ศ.2562 10
  10 ก.ย. 2562    โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10
  23 เม.ย. 2562    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 13
  19 พ.ค. 2560    โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากและโรคติดต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ปี 2560 12
  8 ม.ค. 2560    โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 13
  16 มิ.ย. 2557    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยไร่ 14


หน้าที่ 1 [ 2 ]