องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่


โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการ เปิดศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยไร่ ในการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและคนพิการตำบลห้วยไร่ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ


    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่