องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 460 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 กรณียืนยันสิทธิ เดือน มกราคม 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]4
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 31 ม.ค. 2567 ]3
3 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]32
4 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 3) [ 10 ม.ค. 2567 ]7
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 4 ม.ค. 2567 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2567 [ 27 ธ.ค. 2566 ]65
8 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) [ 22 ธ.ค. 2566 ]5
9 หนังสือ นัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]50
10 หนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]42
11 ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 4 ธ.ค. 2566 ]9
12 ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]71
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกสรรฯ [ 1 พ.ย. 2566 ]65
14 ประการรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 31 ต.ค. 2566 ]41
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กรณีปรับอายุเพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ก [ 31 ต.ค. 2566 ]24
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]88
17 ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]91
18 ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]68
19 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 16 ต.ค. 2566 ]67
20 จดหมายข่าวอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]71
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23