องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสนอ รอญยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด (Big Cleaning Day) ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่  รวมระยะทาง 500 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

2018-11-20
2018-11-19
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-09
2018-10-15
2018-09-03
2018-08-17
2018-08-07
2018-07-26