องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสนอ รอญยุทธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด (Big Cleaning Day) ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่  รวมระยะทาง 500 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล

2019-06-04
2019-05-05
2019-05-01
2019-04-18
2019-04-04
2019-04-01
2019-02-28
2019-01-07
2018-12-21
2018-11-20