องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การบำรุงรักษาป่าตามโครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”


ตามที่ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการ“ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โดยการสร้างฝาย จำนวน ๑๑๐ ฝาย  และดำเนินการปลูกป่า “ย่อมสีสันพันธุ์ไม้ป่าคืนถิ่น”โดยใช้พันธุ์ไม้ป่าที่ให้ดอกสีที่หลากหลาย นำมาปลูกในพื้นที่ป่าเดิม พื้นที่ประมาณ ๗,๐๐๐ ไร่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าโซนสีเหลือง แห่งละ ๓ ไร่ๆละ ๑๕๐ ต้น รวมจำนวน ๔๒๖ ไร่ ดำเนินการปลูกเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น   เพื่อเป็นการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้เจริญเติมโตยั่งยืน เป็นผืนป่าหลากสีสวยงามในอนาคต จึงเข้าร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาป่าตามโครงการ  “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”    โดยให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม เชือก ไม้ไผ่ค้ำยัน พื้นที่แปลงปลูกป่าที่โล่ใหญ่อุทยานแห่งชาติตาดโตน

2019-04-01
2018-12-21
2018-11-20
2018-11-19
2018-11-14
2018-11-12
2018-11-09
2018-10-15
2018-09-03
2018-08-17