องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคอนสวรรค์ ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี

2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-26
2022-05-27
2022-05-27
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-30