องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


ประชุมช่วยเหลือวาตภัย


                   วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ คณะกรรมการประชุมช่วยเหลือวาตภัย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2021-10-19
2021-08-23
2021-05-28
2021-05-24
2021-04-23
2021-04-16
2021-04-16
2021-04-09
2021-03-31
2021-03-18