องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า


          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายพันธุ์ธัช ภูสง่า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน "Kick off กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า" ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ในนามคณะทำงานดำเนินกิจกรรม ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ นม.3 (ภูตะเภา) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จำนวน 200 คน
           

 

 

2021-04-09
2021-02-11
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-29
2020-09-28
2020-09-28