องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ภายใต้โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้  ภายใต้โครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นราชสักการะ  เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2021-04-16
2021-04-09
2021-02-11
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-29
2020-09-28