องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยไร่


วันที่ 6 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ในเขตตำบลห้วยไร่ โดยมีผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่เป็นผู้รับมอบ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2021-04-16
2021-04-09
2021-02-11
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-29
2020-09-28