องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


กิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ทำบุญสำนักงานประจำปีงบประมาณ 2564  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2021-04-16
2021-04-09
2021-02-11
2020-10-21
2020-10-21
2020-10-13
2020-10-06
2020-10-01
2020-09-29
2020-09-28