องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ กำจักผักตบชวาและวัชพืชอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563


               วันที่ 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดโครงการ กำจักผักตบชวาและวัชพืชอื่น ประจำปี 2563 ขึ้น ณ ลำห้วยยาง บ้านโคกสง่า หมู่ 1  ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างร่วมทำกิจกรรม 

 

2020-09-29
2020-09-14
2020-09-03
2020-08-28
2020-08-19
2020-08-04
2020-07-22
2020-05-06
2020-03-25
2020-03-18