องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่


 

             วันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนิน โครงการเพิ่มศักยภาพ  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรม  การอบรมให้ความรู้เรื่องเห็ดป่า เห็ดพิษ การเพาะเห็ดป่า และ ระบบวนเกษตร และการศึกษาดูงานการสาธิตการทำเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง และการทำการเกษตรในระบบวนเกษตร ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 9 บ้านตะแบงใต้   ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้นำหมู่บ้าน และ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน

 

2020-09-29
2020-09-14
2020-09-03
2020-08-28
2020-08-19
2020-08-04
2020-07-22
2020-05-06
2020-03-25
2020-03-18