องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่


โครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เป็นจุดพักรถ จุดซื้อของฝาก สำหรับประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านถนนหลวงสาย 201 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งจะมีการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ร่วมกับ กลุ่มตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีกำหนดการดำเนินโครงการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ 

2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01
2019-09-25