องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day)


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมทำกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) ณ ถนนสวย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

2020-07-22
2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01