องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้จัดประชุมซักซ้อม
แนวทางการดำเนินการ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยประชุมร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

จัดโดยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

 

2020-07-22
2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01