องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเพิ่มโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ประกอบด้วย แม่บ้าน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนที่สนใจในการฝึกทำขนมตะโก้และขนมต้มสามสีโบราณ 

2020-07-22
2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01