องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


   ภาพกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่าทดแทน , กิจกรรมปล่อยปลา[วันที่ 4 ก.ย. 2556][ผู้อ่าน 445]
 
  โคงการ อบต.เคลื่อนที่อประจำปี 2559[วันที่ 30 พ.ย. 542][ผู้อ่าน 322]
 
  โครงการกิจกรรมของดีตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2560[วันที่ 30 พ.ย. 542][ผู้อ่าน 220]