องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย [ 7 ก.ย. 2566 ]1
2 แผนที่ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย (ภัยที่เคยเกิดและภัยที่เกิดซ่ำในพื้นที่ [ 11 ม.ค. 2565 ]43
3 แผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]105
4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]98
5 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อบต.ห้วยไร่ [ 16 ธ.ค. 2564 ]106
6 เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]112
7 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564-2570 อบต.ห้วยไร่ [ 15 ธ.ค. 2564 ]103
8 เรื่อง การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ [ 19 ต.ค. 2564 ]103
9 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน [ 29 ก.ย. 2564 ]99
10 เรื่อง การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]107
11 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ [ 17 มี.ค. 2564 ]111
12 เรื่อง การป้องกันอัตรายจากอัคคีภัย อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]94
13 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ม.ค. 2564 ]100
14 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ. [ 16 ธ.ค. 2563 ]111
15 เรื่อง ขอขอบคุณที่สนับสนุน ชุดกราวน์กันน้ำ(PE Gown) [ 13 ก.ย. 2563 ]98
16 โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 21 ธ.ค. 2561 ]4628
17 แผนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อบต.ห้วยไร่ พ.ศ. 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]136
18 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่ พ.ศ.2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]121
19 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานประกอบการ ปี ๒๕๖๑ [ 21 มี.ค. 2561 ]120
20 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 21 มี.ค. 2561 ]159
 
หน้า 1|2