องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]40
2 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]154
3 ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]119
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]132
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]155
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]127
7 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]167
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]114
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]101
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ก.ย. 2562 ]110
11 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]113
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]110
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]104
14 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 30 ก.ย. 2559 ]115
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]124
16 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]111
17 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2557 [ 1 ต.ค. 2556 ]158
18 ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 [ 4 มิ.ย. 2556 ]120