องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 7 เม.ย. 2566 ]53
2 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 7 เม.ย. 2566 ]49
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน [ 7 เม.ย. 2566 ]42
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 7 เม.ย. 2566 ]43
5 แผนพัฒนาบุคลากร [ 7 เม.ย. 2566 ]73
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 7 เม.ย. 2566 ]73
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 7 เม.ย. 2566 ]69
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]45
9 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]64
10 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 11 ม.ค. 2565 ]105
11 ประกาศปรับปรุงแผน 3 ปี 2564 (ฉบับที่ 2) [ 14 ก.ค. 2564 ]109
12 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]106
13 ประกาศการกำหนดดครงสร้างส่วนราชการ(ประเภทสามัญ) [ 9 มิ.ย. 2563 ]100
14 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) [ 11 ธ.ค. 2562 ]103
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]122
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 30 ม.ค. 2562 ]125
17 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 16 ต.ค. 2561 ]117
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 10 พ.ย. 2560 ]104
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 9 พ.ย. 2560 ]98
20 แผนอัตรากำลัง 2558-2560 [ 16 ม.ค. 2560 ]103