องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]23
2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ต.ค. 2564 ]73
3 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้า [ 20 ส.ค. 2564 ]123
4 แบบขอจดทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ [ 5 ก.พ. 2564 ]197
5 การขอรับเงินจัดการศพตามประเพณี [ 5 ก.พ. 2564 ]157
6 การขอรับค่าพาหนะสำหรับผู้ป่วยยากไร้ [ 5 ก.พ. 2564 ]292
7 การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 5 ก.พ. 2564 ]115
8 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]147
9 โครงการเพิ่มศักยภาพบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]216
10 โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ค. 2563 ]168
11 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ [ 20 เม.ย. 2563 ]112
12 รับมอบเงินค่าพาหนะผู้ป่วยยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]158
13 จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]162
14 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]163
15 ผลการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ [ 24 พ.ค. 2562 ]106
16 แสดงตน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปีงบประมาณ 2562 [ 20 ก.ย. 2561 ]175