องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2566 [ 23 ต.ค. 2566 ]70
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]89
3 รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]63
4 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 17 ก.พ. 2566 ]50
5 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos and Don"ts [ 17 ก.พ. 2566 ]56
6 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2566 ]58
7 ประมวลจริยธรรมสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2566 ]70
8 ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2566 ]81
9 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 17 ม.ค. 2566 ]60
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]92
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]124
12 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]111
13 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]115
14 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]121
15 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 9 ต.ค. 2563 ]110
16 EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 1 [ 14 พ.ย. 2560 ]112
17 EB2 พ.ศ.2560 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ข้อ 2 [ 14 พ.ย. 2560 ]121
18 EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 1 [ 14 พ.ย. 2560 ]105
19 EB3 พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน ข้อ 2 [ 14 พ.ย. 2560 ]118
20 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 22 ก.พ. 2560 ]121
 
หน้า 1|2