องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รวมคู่มือ [ 5 ก.พ. 2562 ]131
2 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล [ 5 ก.พ. 2562 ]131
3 คู่มือปฏิบัติงาน งานสารบรรณ [ 5 ก.พ. 2562 ]134
4 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 ก.พ. 2562 ]133
5 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 5 ก.พ. 2562 ]118