องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน [ 24 เม.ย. 2566 ]70
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]78
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]76
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 3 เม.ย. 2566 ]47
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (พ.ศ.2566-2570) [ 13 ก.ย. 2565 ]136
6 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 11 พ.ค. 2565 ]105
7 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน [ 11 พ.ค. 2565 ]104
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]107
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]107
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]117
11 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565 [ 1 มิ.ย. 2564 ]107
12 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]116
13 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 ต.ค. 2563 ]106
14 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 25 มี.ค. 2560 ]152
15 ประกาศจัดทำแผนป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี [ 25 มี.ค. 2560 ]104
16 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯประจำปี2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]117
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 17 มี.ค. 2560 ]113
18 แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ6เดือน [ 17 มี.ค. 2560 ]111