องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]113
2 การรายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2564 ]151
3 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤิติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ [ 1 มิ.ย. 2564 ]149
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 4 ก.ย. 2560 ]134
5 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอรับความช่วยเหลือ [ 4 ก.ย. 2560 ]133
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 4 ก.ย. 2560 ]125
7 คู่มือเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 12 ม.ค. 2560 ]221