องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก [ 4 เม.ย. 2566 ]50
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]34
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 มี.ค. 2566 ]32
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 ก.พ. 2566 ]32
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ม.ค. 2566 ]24
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]26
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]26
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]71
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]109
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]93
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]98
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ก.พ. 2565 ]93
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]104
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ธ.ค. 2564 ]95
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 พ.ย. 2564 ]120
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]124
17 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]107
18 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 [ 12 ต.ค. 2558 ]119