องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]23
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]29
5 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]25
6 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]73
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]37
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]54
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]43
10 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ก.ค. 2565 ]105
11 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]130
12 รายงานผลการตรวจสอบและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2565 ]124
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]111
14 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ต.ค. 2564 ]111
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]124
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]159
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]160
18 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]113
19 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]121
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]118
 
หน้า 1|2|3