วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ บ้านซับผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อปั้มสูบน้ำ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ก.พ. 2562
ซื้อพันธุ์ปลา โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านประชาแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านซับม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง