องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
แผนดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 5 คน
เดือนนี้ 49 คน
ปีนี้ 36304 คน
ทั้งหมด 42054 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (04-09-2556)
  ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีตำบลห้วยไร่
       ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่ ริมทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ชัยภูมิ-แก้งคร้อ บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลห้วยไร่  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
  ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมของดีตำบลห้วยไร่
  กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
  กิจกรรม วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 ณ วัดป่าบ้านซับ...
  กิจกรรม ฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเบื้องกับสถานประกอบ...
  โครงการ ป้องกันหมอกควันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
  โครงการส่งเสริมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบป...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...
  การฝึกอบรมโครงการ"ศูนย์พัฒฯาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภ...
  การฝึกอบรมโครงการ
  กิจกรรมฝึกซ้อมแผนสาธารณภัย(อัคคีภัยเกิดจากอุบัติเห...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.